VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

MEVLİT Müslüman Türkler; bir ölümün 40. günü, sünnet töreni, asker uğurlama, hac dönüşü gibi özel günlerde ve İslam dinince kutsal gün ve gecelerinde Mevlit okuturlar. Mevlit; halk arasında mevlid, mevlüd, mevlüt olarak da söylenir. Mevlit, Kuran’dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar Müslüman bulunmaktadır. Müslüman Türklerin okuttuğu Mevlit’i, dünyada hiçbir Müslüman toplum bilmez! Mevlit, 1409 yılında Bursa’da Süleyman Çelebi tarafından kaside türünde yazılmış bir şiirdir. Mevlit’in içeriği, İslam’ın kutsal kitabı Kuran’a aykırıdır! Açıklayayım: Süleyman Çelebi, Mevlit’te, Hz. Muhammed’in doğum gününü, Hıristiyan dininin peygamberi Hz. İsa’nın doğumuyla ilgili efsaneye benzetmiştir! Süleyman Çelebi, Hz. Muhammed’in peygamber olarak doğduğunu anlatmış, Muhammed’in annesi Âmine Hatun ağzından, Mevlit’te şöyle demiştir: “Üç melek gördüm elinde üç âlem Biri meşrik biri mağribde anın Biri damında dikildi Kâbe’nin” “İndiler gökten melekler saf saf Kâbe gibi kıldılar evim tavaf Huriler geldi bölük bölük Buğur yüzleri nurundan evim doldu nur” Gerçek şudur: Hz. Muhammed, sade bir Arap olarak doğmuş, 40 yaşına kadar ticaretle uğraşan sade bir Arap olarak yaşamıştır. Hz. Muhammed’in doğduğu gün, ne gökten melekler inmiş, ne de bölük bölük huriler! Tüm bunlar, Süleyman Çelebi’nin uydurmasıdır ve Kuran ayetlerine aykırıdır. İslam inancına göre Hz. Muhammed, 40 yaşındayken Allah’tan vahiy yoluyla ayetler almış, İslam’ın peygamberi olmuştur. Kuran’da, Hz. Muhammed’in 40 yaşına kadar, sade bir Arap olduğunu açıkça bildiren ayetler bulunmaktadır. Günümüzde Mevlit, okuyan kişilere parasal çıkar sağlamakta, okutanlar ise dinsel bir tören yapmış olduklarını sanarak avunmaktadırlar. Yılmaz Dikbaş 2 Eylül 2014 dikbas@kalinka.com.tr 0532 233 31 52

designed by mescomedia