VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

BAŞA KAKMAK Türklerin kültüründe yapılan bir iyiliği başa kakmak yoktur. Türkler, birilerine iyilik yaparken de yaptıktan sonra da gösterişsiz davranırlar, iyilik yaptıkları kişilerin gururlarını incitmemeye özen gösterirler. Eğer bir kimse, bir Türk’e bir iyilikte bulunup da sonradan bu iyiliği başa kakmaya kalkışırsa, onurlu Türk’ün hiç sabrı yoktur, hemen diyetini öder. 1492 yılında İspanya’dan kovulan Yahudiler, Osmanlı Padişahı II. Beyazıt’ın korumasında Türk topraklarına geldiler, bu topraklarda yerleştiler, kendilerine yurt edindiler, Türk vatandaşı oldular. Aradan 519 yıl geçmiş olmasına karşın hâlâ bu iyiliği Yahudilerin başına kakmak, bu iyiliği yapmış olmakla böbürlenmek, Türk kültürü ve Türk terbiyesi ile asla bağdaşmaz! Kendi yetersizliklerini ve yeteneksizliklerini örtmek amacıyla, Yahudilere 519 yıl önce yapılmış iyiliği başa kakanlar, Türk kültüründen ve Türk terbiyesinden yoksun olanlardır! Yılmaz Dikbaş 24 Aralık 2011 dikbas@kalinka.com.tr www.dikbas.tv 0532 233 31 52

designed by mescomedia