VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

CHP’DE KEMALİST KONTENJAN Bir süre önce Ankara’da konuşmacı olarak katıldığım panel çoktan bitmiş, diğer konuşmacılar ve izleyiciler çıkıp gitmişti. Oysa ben ve çevremi saran dostlar, başlattığımız sohbeti henüz sonlandıramamıştık. Nazikçe salonu boşaltmamız istenince, hep birlikte binanın başka bir boş salonuna geçtik, oturduk ve giderek ısınan sohbetimizi kaldığımız yerden sürdürdük. Beni Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görmek isteyen iyi niyetli dostlarıma, günümüzde milletvekili seçilebilmenin koşullarını ana başlıklarıyla kısaca sıralamış, bu koşullarda onların dileğini yerine getirmemin olanaksızlığını vurgulamıştım. Çok iyi niyetli dostlarım, sıraladığım koşulların doğrulunu onaylamışlar, ancak bu olumsuz koşulların Atatürk’ün partisi CHP için geçerli olamayacağını savunmuşlardı. Dostlarım beni, CHP’den milletvekili olarak Meclis’e göndermek istediklerini söylüyor, bunun olanaklı olduğuna beni inandırmaya çalışıyorlardı. Çok iyi niyetli ve heyecanlı dostlarımı kırmamaya özen göstererek, Yeni CHP dedikleri bu CHP’nin Atatürk’ün kurduğu partiyle hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını, günümüz CHP yönetici ve milletvekillerinin Atatürk’ü maske olarak kullandıklarını şu açıklamayı yaparak ve örnekler vererek anlattım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay’da aldığı yetkiyle, partinin 80 kişilik Parti Meclisini (PM) ve 20 üyeli Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) kendi isteği ve kendi tercihleri doğrultusunda oluşturdu. Günümüz CHP’sinin PM, MYK ve milletvekillerine baktığımızda karşılaştığımız manzara şudur: CHP’de çok farklı odakların ve kesimlerin temsilcileri bulunmaktadır. Sıralayalım. Fethullah Gülen Yanlıları CHP PM üyesi Dr. Muhammet Çakmak konuşuyor: “Fethullah Gülen bilgedir, saygıyla selamlıyorum” Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor: “Siyasete girmeyen tarikata saygılıyım” Kürtçüler - PM üyesi Sezgin Tanrıkulu (PKK’lıların avukatı). - Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer konuşuyor: “ Artık herkes Öcalan’la ilgili elini taşın altına koymalı”. Mesut Değer, Abdullah Öcalan dahil tüm PKK yönetici ve militanlarını kapsayacak bir genel af çıkarılmasını savunuyor. Kemal Derviş’çiler Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hurşit Güneş, PM üyesi Faik Öztrak. Siyonist Soros Yanlıları PM üyesi Prof. Dr. Binnaz Toprak. “Türk” Sözcüğüne Alerjisi Olanlar PM üyesi Enver Aysever. Masonlar Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin: - Resmi belgede sahtecilikten yargılandı, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, dosyası Yargıtay’da. - Deniz Baykal’a İstanbul Eyüp’te “çarşaf açılımı” yaptırdı. - Hürriyet gazetesi yazarına, “üniversitelerde türbanın özgür olmasını istiyorum” dedi. – NTV’de bir programda, “AB için herkesle işbirliği yaparız” dedi. Patronlar Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu eski başkanı. – Siyonist Soros’un hibelerle iğfal ettiği TESEV’den destek alıyor. – Amerikan Ulusal Demokrasi Vakfı (NED9/CIPE) destekli Ekonomistler Platformuna danışmanlık yapıyor. Siyonist İsrail’in Dostları TBMM’de Siyonist İsrail’in 317 milletvekili dostu bulunmaktadır. Bunlardan CHP’li olanlar: Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Anadol, Onur Öymen, Yılmaz Ateş, Canan Arıtman, Mehmet Sevigen, Cevdet Selvi, Atilla Kart, Nesrin Baytok, Atilla Emek, Ensar Öğüt, Şahin Mengü, Vahap Seçer, Recai Birgün. Özelleştirmeciler Tüm CHP yöneticileri ve milletvekilleri Özelleştirme yanlısıdırlar. – Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Gündüz: Türk ulusunun öz mallarının Özelleştirme adı altında küresel sermaye şirketlerinin eline geçmesinde rehberlik yapan PwC adlı şirketin ortağı ve yöneticisidir. AB Mandacıları Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP’nin tüm yöneticileri ve milletvekilleri AB mandacısıdır. CHP’nin, AB’nin başkenti Brüksel’de bir ofisi bulunmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu, bakın ne diyor: “CHP, Türkiye’yi AB’ye sokmakta kararlı…” - AB mandacılığının bayraktarlığını yapanlar: Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Süheyl Batum, Genel Başkan Yardımcısı Didem Engin, Prof. Dr. Halûk Koç, PM üyesi Gülsün Bilgehan Toker, PM üyesi Prof. Dr. Sencer Ayata ABD Hizmetkârları Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP’nin tüm yöneticileri ve milletvekilleri ABD vesayeti altında yaşamaktan yanadırlar. ABD hizmetkârlığında öne çıkanlar: - Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk - Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran - PM üyesi Gülsün Bilgehan - PM üyesi Faik Öztrak - PM üyesi Faruk Loğoğlu NATO’cular Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor: “AB, NATO ile birlikte Avro-Atlantik camiasının temel direkleridir. Türkiye bu camianın vefalı bir üyesi olagelmiştir ve kararlılıkla öyle kalmalıdır.” Tüm CHP yöneticileri ve milletvekilleri NATO’cudur. Bunları anlattıktan sonra iyi niyetli dostlarımın yüzlerine baktım. Heyecanları gitmiş, gözlerindeki ışık sanki sönmüştü. Kendilerine sordum: “Bu fotoğrafta neyi görüyorsunuz?” Canları sıkkın, benim yanıtlamamı bekliyorlardı. CHP’de; Fethullah Gülencilere, Kürtçülere, Kemal Dervişçilere, Siyonist Sorosçulara, Türk’e Alerji Duyanlara, Masonlara, Patronlara, Siyonist İsrail Dostlarına, Özelleştirmecilere, AB Mandacılarına, ABD Hizmetkârlarına ve Natoculara ayrı ayrı kontenjan verilmiş!” Durdum ve sordum: “Peki, bu fotoğrafta neyi görmüyorsunuz?” Yanıtı yine ben verdim: “Dostlarım, bu fotoğrafta Kemalistler yok! Kemalistlere kontenjan verilmemiş!” Sanki yeni bir şeyin farkına varmış gibi, hepsinin de dudaklarından aynı sözcükler döküldü: “Evet, Kemalistlere yer verilmemiş!” Artık can alıcı soruyu sormam gerekmekteydi. “Peki, beni böyle bir fotoğrafın içinde görebiliyor musunuz?” Dostlarım hep bir ağızdan, kesin ve keskin bir sesle haykırdılar: ‘Hayır!’ Bu yanıtın verdiği mutlulukla son vurguyu vurdum: “Dostlarım, Yeni CHP’de Kemalistlere yer yok!” Düş kırıklığı yaşıyorlardı benim iyi niyetli dostlarım, ama bir türlü teslim de olmuyorlardı! İçlerinden biri, çok parlak bir çıkış yolu bulmuşçasına atıldı: “Biz, hepimiz yarın CHP Genel Merkezi’ne gidip Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkacağız ve hiç olmazsa tek bir Kemalist’i, yani sizi milletvekili seçmesini talep edeceğiz!” “On milyonlarca Kemalist varken sadece bir kişiyi, beni öne çıkarmanız doğru olur mu?” diye sorunca yine durakladılar. Onları daha fazla üzmemek, yormamak için şöyle bir öneride bulundum. “Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Haziran seçimlerinde %40 oy alacaklarını söylemiyor mu?” “Evet, söylüyor!” “Yüzde 40 oyun karşılığı yaklaşık 350 milletvekili yapar. Öyleyse biz de CHP’den, çok değil, yüzde 10 Kemalist Kontenjan isteyelim. Bu da 35 milletvekili demektir. Eğer sizler uygun görürseniz, ben 35 kişilik bir “Kemalist Kontenjan” hazırlayayım, sizler de bu listeyi Kemal Kılıçdaroğlu’na iletiniz, elbette ona ulaşabilirseniz, ulaşmanıza izin verilirse!” Sanki iyi niyetli dostlarımın gözleri yeniden ışıklanmıştı. “Siz listeyi hemen hazırlayın ve bize gönderin. Biz o listeyi ne yapar yapar Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline ulaştırırız!” İyi niyetli dostlarıma verdiğim sözü tuttum, on milyonlarca Kemalist’in hoşgörüsüne sığınarak, yakından tanıdığım 35 Kemalist’in, yani ulusalcı anti-emperyalist aydının adını sıraladım, listeyi kendilerine ulaştırdım. İşte o liste. KEMALİST KONTENJAN 1. Vural Savaş, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı, Yazar-Ankara 2. Bertan Onaran, E. Üniversite Öğretim Üyesi, Yazar, Çevirmen-İstanbul 3. Erol Bilbilik, E. Kurmay Deniz Binbaşı, Araştırmacı Yazar-Yalova 4. Banu Avar, TV Program Yapımcısı, Yazar-Ankara 5. Op. Dr. Uğur Yılmaz-Antalya 6. Mustafa Çınkı, Maden Yüksek Mühendisi, Araştırmacı Yazar-Ankara 7. Mehmet Uysal, Üniversite Öğretim Üyesi-Ankara 8. Ali Çevikyiğit, E. Öğretmen, ADD Şube Başkanı-Çerkezköy 9. Serdar Ant, Araştırmacı Yazar-Ankara 10. Orhan Ayber, İnşaat Yüksek Mühendisi-İzmir 11. Mahmut Özyürek, E. Öğretmen, ADD Şube Başkanı-Isparta 12. Cumhur Utku, E. Albay, Yazar-Antalya 13. İzzet Harun Akçay, Öykü ve Roman Yazarı-Sakarya 14. Mahiye Morgül, Eğitmen, Akademisyen-Rize 15. Tuncay D. Kalemoğlu, Mimar, Yazar-Antalya 16. Av. Okay Gökay Emgengil, Yazar-İstanbul 17. Mümtaz Durmaz, Tekstil Yüksek Mühendisi ve Ekonomist-Manisa 18. Dr. Osman Köseoğlu-Bursa 19. Hüseyin Demir, İnşaat Yüksek Mühendisi-Antalya 20. Yavuz Berber, Kimya Yüksek Mühendisi-Ankara 21. Kerim Dağlı, İşadamı-Tarsus 22. Suay Karaman, TÜSAD Genel Sekreteri-Ankara 23. Recep Özdemir, Elektrik Teknisyeni-Antalya 24. Hicran Karabudak, Toplumsal Aydınlanma Derneği Başkanı-Antalya 25. Sabri Eken, Emekli İşçi-Çorlu 26. Dr. Ali Rıza Üçer-Denizli 27. İsmet Arslan, Yayınevi Sahibi-Kars 28. Halit Payza, Yazar-Aydın 29. Erol Soysever, E. J. Pilot Binbaşı-İzmir 30. Halûk Tarcan, Bilimsel Araştırmacı-İstanbul 31. Osman Özbek, E. Tümgeneral, Yazar-İzmir 32. Talat Turhan, E. Kurmay Yarbay, Araştırmacı Yazar-İstanbul 33. Hasan Tahsin Keskin, İşadamı-Antalya 34. Nejdet Demiral, E. Tümgeneral-Ankara 35. Yılmaz Dikbaş, Kimya Yüksek Mühendisi, Araştırmacı Yazar-Antalya Kısa bir süre önce haber aldım, Ankara’daki iyi niyetli dostlarıma Tarsuslu dostlarım da katılmışlar, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdür Hamret Şafak Erdemiş’i henüz aşamamışlar! Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Büyük Devrimci Mustafa Kemal kurdu. Kim ne tür engelleme yaparsa yapsın, er ya da geç, Kemalistler Meclis’e ezici çoğunlukla gireceklerdir, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın! Yılmaz Dikbaş 2 Nisan 2011 dikbas@kalinka.com.tr www.kalinka.com.tr www.dikbas.tv

designed by mescomedia