VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

MANDACILAR  SALDIRIYOR

 

‘Anayasadan Kemalizm çıkarılmalı’ diyen Prof. Dr. Zafer Üskül, gündemin ilk konusu oldu.

Peki, Prof. Dr. Zafer Üskül kimdir?

‘Avrupa Projesi bir barış projesidir’[1] yargısında bulunan bir                       AB Mandacısıdır. Türkiye’nin Ulusal Egemenliğini Brüksel’e tesliminden yanadır.

‘Türkiye’nin Kıbrıs Devletini tanıması da gerekecektir’ diyerek Kıbrıs’ın artık Rumların olduğu görüşünü bildirmekte ve şunları söylemektedir:

Artık, Türkiye’nin AB müktesebatına uyması ve çalışma yaşamına asgari Avrupa standartlarını getirmesi gerekecektir.’

AKP Mersin milletvekili olarak Meclis’e giren Prof. Dr. Zafer Üskül, Boğaziçi Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku öğretim görevlisidir.

Boğaziçi Üniversitesi, AB’den 1 milyon 800 bin Avro hibe almıştır.[2]

Şimdi sorsak, bu paralar nereye gitti diye, Prof. Dr. Zafer Üskül bir yanıt verir mi? Vermez! Çünkü AB hibelerinin nerelere, kimlere dağıtıldığı bir sırdır!

SODEV, Sosyal Demokrasi Vakfı da AB’den, ‘Engelli Aileleri Eğitim ve Bilgilendirme Projesi’ adı altında 48.501,45 Avro hibe almıştır.                     Prof. Dr. Zafer Üskül bu projede ‘eğitmen’ olarak görev yapmıştır. Bir anayasa profesörü, engelli ailelerine hangi konuda eğitim verir diye sakın bana sormayınız, bilemem! Bu ‘eğitim’ karşılığı           Prof. Dr. Zafer Üskül’ün AB hibesinden kaç para almış olduğunu da sormayınız, bu tür bilgilerin açıklanmasını Brüksel yasaklamıştır!

 

MGK, Milli Güvenlik Kurulu’nun 24 Ekim 2005 tarihli toplantısında, Genelkurmay’ın hazırladığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) onaylanmıştı. Diğer AB Mandacıları gibi, Prof. Dr. Zafer Üskül de MGSB’ye karşı çıkmış, bunun uygulamaya konulmasından hükümetin sorumlu olduğunu bildirmişti.[3]

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etki ve yetkisinin azaltılmasını buyuran AB’nin destekçisi olan Prof. Dr. Zafer Üskül, TSK İç Hizmet Kanununun 35. Maddesine de karşı çıkmıştır. Bu Madde şöyledir:

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.”

Bu yasaya göre hazırlanan yönetmeliğin 85. maddesi de, TSK’nın görevini şöyle tanımlamıştır:

“Türk yurdu ve cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahlı korumak…”

AB Mandacısı Prof. Dr. Zafer Üskül, 35. madde hakkında şunları söylemiştir:

‘Daha önceki dönemlerde darbelerin dayanağı olarak gösterilen 35. madde, anayasaya tamamen aykırıdır.”

Sömürgeci ABD, AB, uluslarüstü şirketler ve bunların içimizdeki uşakları, Türk Ulusunu tamamen savunmasız bırakmak için koro halinde TSK’ya saldırmaktadırlar.

 

Peki, Prof. Dr. Zafer Üskül’ün ‘Anayasadan Kemalizm çıkarılmalı’ söylemine neden bu kadar şaşırdınız?

Lütfen anımsayın:

·       Prof. Dr. Atilla Yayla ne demişti:                                                            “Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder.”                     

 Peki, Prof. Dr. Atilla Yayla’nın Liberal Düşünce Derneği AB’den ne kadar hibe almıştı? 400.000 Avro.

·       Hıristiyan Protestan Misyonerlerle canciğer kuzu sarması, bir Hıristiyan tarikatçısı, AB’den 700.000 Avro hibe alan Çağdaş Eğitim Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Serter, yazdığı kitapta ne diyordu:                                                                                “Atatürkçülük dar kalıpçılıktır.”                                                            Peki bu söylem ve eylemlerinden sonra Prof. Dr. Nur Serter ne oldu? Önce ADD, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ‘inci’ Genel Başkan Yardımcısı ve sonra 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili!

·       AB’den 700.000 Avro hibe alan Çağdaş Eğitim Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi, doktorası ‘aşırma’, doçentlik tezi ‘araklama’ ve profesörlük tezi ‘yürütme’ olduğu ısrarla yazılan[4] Prof. Dr. Necla Arat da CHP’den milletvekili olmadı mı?

 

Bu liste aslında uzundur. İsteyenler listenin tamamını ‘Avrupa Birliği Tabuta Çakılan Son Çivi’, AsyaŞafak Yayınları, Nisan 2007, İstanbul,   5. Baskı kitabımızdan okuyabilirler.

 

Bilge halkımız engin deneyimini şöyle dile getirmiştir:

“Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını sallar.”

AB’den hibe alan Mandacılar, Atatürk’e ve Cumhuriyet Devrimlerine karşı kılıç sallayıp duruyorlar. Prof. Dr. Zafer Üskül, bunlardan sadece biridir.

Peki, Kemal’in Askerleri bunlara karşı kayıtsız mı kalacaktır?

 

Yılmaz Dikbaş

29 Temmuz 2007, Antalya

 

www.kalinka.com.tr

dikbas@kalinka.com.tr


[1] Prof. Dr. Zafer Üskül, “17 Aralık Sonrası”-www.belediyeis.org.tr/belediyeis/uluslar arası/17as.html          

[2] Yılmaz Dikbaş, “Avrupa Birliği Tabuta Çakılan Son Çivi”, AsyaŞafak Yayınları, Nisan 2007, İstanbul, 5. Baskı, sayfa 421

[3] “Hükümet İstemezse MGSB ‘Gizli Anayasa’ Olmaz”, 02.11.2005- www.bianet.org -www.savaskarsitlari.org/arsiv

[4] Ahmet Hakan, “Necla Arat meselesi”, Hürriyet, 21.05.2007

designed by mescomedia