VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

                                MEŞRU MÜDAFAA

 

Adam öldürmek, yani cinayet işlemek hukukun ve yasaların olduğu her ülkede suçtur, cezası ağırdır. Ancak adam öldürene verilen cezanın ağırlığı, cinayetin işlendiği koşullara göre de değişebilmektedir. Eğer cinayet önceden tasarlanmış ise, kaitl çok ağır bir cezaya çarptırılır. Yok eğer bir kişi, yoğun bir biçimde kışkırtılır ve onuruna , şerefine ağır hakaretler edilmesi sonucu elini kana bularsa, mahkemeler bu koşulları hafifletici nedenler olarak var sayıp, göreceli olarak çok daha hafif bir ceza verebilir.

Bunlar herkesin bildiği şeyler.

Ancak adam öldürmenin suç sayılmadığı koşullar da vardır. Buna yasalarda, meşru müdafaa (yasal savunma) deniliyor. Açık anlamı şu: Canı, malı, namusu, onuru ve şerefi çok tehlikeli bir saldırıyla karşılaşan bir kişi, eğer tüm olanaklarını kullanıp saldırganı püskürtemezse, son kertede gözü dönmüş saldırganı öldürmek zorunda kalabilir ve işte buna ‘Meşru Müdafaa’ denilir.

Kuşkusuz, meşru müdafaayı kanıtlamak oldukça güçtür, bu nedenle mahkemeler böyle bir olasılığı titizlikle inceledikten sonra karar verirler. Ama sonuçta, meşru müdafaa nedeniyle adam öldürdüğüne karar verilen kişi, mahkemeden katil olarak değil; canını, malını, namusunu, onurunu ve şerefini azılı bir saldırgana karşı savunmuş, başı dik, özgür bir kişi olarak çıkar.

 

Peki, kişilerin meşru müdafaa hakları var da, ulusların böyle bir hakkı yok mu?

Ulusların da meşru müdafaa hakları vardır.

Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün 51. Maddesinde bu hak açıkça belirtilmiştir:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of United Nations…”

Türkçesi:

“Eğer Birleşmiş Milletlerin bir Üyesi silahlı bir saldırı karşısında kalırsa, halihazır Tüzük’teki hiçbir madde, saldırı altındaki ülke insanlarının doğal olarak sahip olduğu meşru müdafaa hakkını bireysel ya da toplu olarak kullanmasını engelleyemez…”

Başta Michael Walzer olmak üzere çoğu batılı ünlü düşünür, bireysel meşru müdafaa ile ulusal meşru müdafaa arasında ciddi bir benzerlik olduğunu savunmaktadırlar.[1]

Uluslararası yasaya göre, bireylerim meşru müdafaa hakkını kullanırken bulunması gereken ölçütler, ulusların da meşru müdafaa hakkını kullanması sırasında bulunmalıdır. Bu öçütler şunlardır: Kesin gereklilik, tehlikenin çok yakın olması, savunmada orantılı güç kullanılması.

Uluslararası yasada, bir de çok önemli şu ön koşul bulunmaktadır: Ancak egemen bir devlete sahip ulusların meşru müdafaa hakları vardır.

Öyleyse, Birleşmiş Milletler’in bir Üyesi olan, egemen bir devlete sahip Türk ulusunun, uluslararası yasaya göre meşru müdafaa hakkı bulunmaktadır.

Peki, şu anda Türk Ulusunun meşru müdafaa hakkını kullanma koşulları oluşmuş mudur?

Bu sorunun yanıtını birlikte bulalım.

·        Türk Ulusunun neredeyse tüm maddi varlıkları zorla ve hile ile elinden alınmıştır.                                                                                               Yaraltı, yer üstü madenleri, fabrikaları, işletmeleri ve limanları yağmalanmıştır. Türk Ulusunun vatan toprakları yabancılara peşkeş çekilmektedir.

·        Türkiye Cumhuriyeti Devleti tehlikededir.                                                   Türk ulusunun egemen devleti Türkiye Cumhuriyeti, zorla ve hile ile sokulduğu Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde, bölünüp parçalanmanın eşiğine gelmiştir.

·        Türk Ulusunun can güvenliği tehlikededir.                                                  Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Laik-Anti Laik, Dindar-Dinci, Türbanlı-Türbansız türünden yapay ayrımlar yaratılmış, insanlarımızın birbirine düşman olması tasarlanıp kışkırtılmıştır. Her ne kadar bu düşmanlıklar bugüne kadar yoğun bir silahlı çatışmaya dönüşmemişse de, sömürgeciler ve onların içimizdeki işbirlikçilerinin çakacağı bir kıvılcım, korkulan silahlı çatışmayı da başlatabilir. İşte, öylesi bir ortamda Türk halkının can güvenliği kalmayacaktır.

·        Türk Ulusunun onur ve şerefi çiğnenmektedir.                                              Türk Ulusu için temel ilke, onurlu ve şerefli yaşamaktadır. Türk Ulusu bunun da ancak tam bağımsız olmakla sağlanabileceğinin bilincindedir. Oysa Türkiye’yi yönetenler, kayıtsız şartsız Türk Ulusuna ait olan Ulusal Egemenliği, Hıristiyan Avrupa Birliği’ne teslime hazırlanmaktadır.

 

Açıkça görülmektedir ki; ulusal devleti, maddi varlıkları, canı, onuru ve şerfi dıştan ve içten ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalan Türk Ulusu için, meşru müdafaa hakkının tüm koşulları oluşmuştur.

Peki, Türk Ulusu hain saldırganlara karşı meşru müdafaa hakkını nasıl kullanacaktır?

Ulusal devletine, maddi varlıklarına, canına, onur ve şerfine haince saldıran dış ve iç düşmanlarına karşı Türk Ulusu, meşru müdafaa hakkını ancak silahlı olarak kullanabilir.

Türk Ulusunun silahlı gücü ordusudur.                                                                Türk Silahlı Kuvvetleri TSK’nın bu gücü kullanma görev ve yetkisi, TSK İç Hizmet Kanununun 35. Maddesinde açıkça  yazılıdır:

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.”

Bu yasaya göre hazırlanan yönetmeliğin 85. maddesi de, TSK’nın görevini şöyle tanımlamıştır:

“Türk yurdu ve cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahlı korumak…”

 

Şimdi özetleyelim.

Ulusal devleti, tüm maddi varlıkları, canı, onur ve şerefi dıştan ve içten çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya olan Türk Ulusunun, hem uluslararası yasalara göre hem de TSK İç Hizmet Kanununun 35. Maddesine göre, meşru müdafaa hakkı doğmuştur.

Bu hakkın kullanılmasında gösterilecek en küçük bir tereddüt ya da erteleme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonunu getirecek, ulusal devletini kaybedecek Türk halkını sömürgecilerin kölesi yapacaktır.

 

Dükkan kapama zamanı değildir!

 

Yılmaz Dikbaş

26 Ağustos 2007, Korkuteli-Antalya

 

dikbas@kalinka.com.tr[1] Dr. Gbenga Oduntan, “International Laws in the 21st. Century”, Kent Law School, England, 22.03.2007

designed by mescomedia