VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

                               GENEL SEKRETERLİK

 

Sayı: 2007/460

Konu: YDK Kararı                                              27.6.2007

 

 

Sayın Yılmaz DİKBAŞ

 

Hakkınızdaki tüzüğümüze aykırı fiillerinizle ilgili iddiaların görüşülerek, Genel Yönetim Kurulumuzca kesin ihracınızın talebi ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeniz üzerine Yüksek Disiplin Kurulumuzun 11.6.2007 tarih ve 4 sayılı toplantısında dernek üyeliğinden kesin ihracınıza karar verilmiştir.

 

Genel Yönetim Kurulumuzun da onayladığı ve katıldığı bu kararla dernek üyeliğiniz sona ermiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Abdurrahman KURTASLAN

Genel Sekreter Yardımcısı

 

designed by mescomedia