VANDAL(9 Ekim 2014)
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yabancı sözcükleri kullanmayı çok seviyorlar. Sık sık kullandıkları; konjöktür, motivasyon, kaos, konsept, manipülasyon, provokasyon sözcüklerinden sonra, Vandal ve Vandalizm sözcükleri de ağızlarından düşmez oldu!..."
...devam

KURBAN(5 Ekim 2014)
"Kurban kesme, bir KURAN kuralı, bir Kuran hükmü değildir!"
...devam

KURNAZ BİR YOBAZ AKIL VERİYOR(16 Eylül 2014)
"Kurnaz yobaz Ahmet Hakan, CHP'ye akıl verirken asıl şunu demek istiyor: Sakın karışmayın; din ticareti, yobazlık saltanatı sürüp gitsin!"
...devam

TÜRBE ZİYARETİ(6 Eylül 2014)
Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki türbelerini ziyaret edenlerle, ANITKABİR'i ziyaret edenlerin sayısı karşılaştırıldığında ortaya şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Türk Milleti, Osmanlı padişahlarını sevmemiş, benimsememiş, sahiplenmemiş ve unutup gitmiştir...
...devam

MEVLİT(2 eYLÜL 2014)
Mevlit, Kuran'dan alınmış bir ayet ya da ayetler toplamı değildir. Mevlit'in içeriği, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a aykırıdır!
...devam

 
isim
e-mail

Ekle Çıkar

MAKALELERİM
"AVRUPA TUTUKLAMA EMRİ", BİR SİYASİ BASKI ARACIDIR(16 Temmuz 2011)
"Avrupa Tutuklama Emri" farklı siyasi görüşe sahip kişiler üzerinde bir baskı aracı olarak Avrupa Birliği'nde kullanılabilmektedir. "Avrupa Birliği Tutuklama Emri" çok yakında Türkiye'de de bir siyasi baskı aracı olarak uygulamaya konulacaktır...
...devam
YENİ CHP YÖNETİCİLERİ(13 MAYIS 2011)
YENİ CHP'de; Fethullah Gülencilere, Kürtçülere, Kemal Dervişçilere, Siyonist Sorosçulara, Türk'e Alerji Duyanlara, Masonlara, Patronlara, Siyonist İsrail Dostlarına, Özelleştirmecilere, AB Mandacılarına, ABD Hizmetkârlarına ve Natoculara ayrı ayrı kontenjan verilmiştir. Tüm Kemalist devrim karşıtları bir araya gelmiştir...
...devam
CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ(28 MAYIS 2011)
CHP 2011 Seçim Bildirgesi; aldatmanın,kandırmanın ve yalanların belgesidir...
...devam
YENİ CHP TEKKELERİ VE ZAVİYELERİ AÇACAK, HIRİSTİYAN MİSYONERLİĞİ SERBEST OLACAK(29 MAYIS 2011)
Yeni CHP, AB hibeleriyle iğfalin daha da yaygınlaştırılmasından yanadır. AB hibeleriyle iğfal edilen Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sayısı ne kadar artarsa, AB Mandacılığını Türk halkına kabul ettirmenin de o kadar kolay olacağına inanmaktadırlar...
...devam
YENİ CHP ESNAFIMIZI ALDATIYOR, GENÇLERİMİZİ KANDIRIYOR(30 MAYIS 2011)
"AB Mandasından yana olan Yeni CHP, Avrupa Birliği Müktesebatını kabul etmiştir. İktidar olduğunda Yeni CHP'nin verdiği sözleri yerine getirmesi mümkün değildir. Çünkü AB Müktesebatı bu sözlerin yerine getirilmesine izin vermemektedir..."
...devam
YENİ CHP ÇİFTÇİLERİMİZE YALAN SÖYLÜYOR(31 MAYIS 2011)
Yeni CHP'nin çiftçilerimize verdiği sözleri tutması mümkün değildir. Çünkü AB vesayetini kabul etmiş olan Yeni CHP, AB Müktesebatına uymak zorundadır...
...devam
MAYDANOZ(15 HAZİRAN 2011)
"...Hasan Âli Bey güldü ve bana, hiç unutamadığım şu benzetmeyi yaptı: 'Neyi anlatayım birader? Adam minare, biz maydanozuz!'
...devam
77 YIL ÖNCE VERİLEN ÖĞÜT(16 HAZİRAN 2011)
"Unutmayın ki toplumda köklü değişiklikler yapmak isteyen her lider, yobazlarla meydan muharebesi vermeye ve bunu kazanmaya mecburdur. Öyle yapmazsa, on, yirmi, belki elli yıl sonra din namına hareket ettiğini iddia eden biri çıkar. Her şeyi alt üst eder."
...devam
ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK KARA ORDUSU(17 HAZİRAN 2011)
"...bu yüzyılın sonunda İsrail, Ortadoğu'nun en büyük kara ordusuna kavuşacaktır."
...devam
KOMUTANLARIMIZ NE ZAMAN TESLİM OLDU?(22 HAZİRAN 2011)
"3. Ordu Komutanı Orgeneral Refik Tulga, kendi toprakları üzerinde kurulu bir Amerikan üssüne girememeyi içine sindirir, egemenlik haklarımıza tecavüze sesini çıkarmaz..."
...devam
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

designed by mescomedia